Voorwaarden Interchains B.V.:
Op alle werkzaamheden (waaronder uitdrukkelijk opslag) van en rechtsverhoudingen met Interchains B.V zijn van toepassing de Nederlandse Expeditie voorwaarden, gedeponeerd op 1 juli 2004. Met betrekking tot het transport van goederen verbinden wij ons, ongeacht de modaliteit van vervoer en ongeacht hoe wij zijn aangeduid in of op enig (vracht)document, niet als vervoerder maar uitsluitend als expediteur in enge zin (doen vervoeren in de zin van artikel 8:60 BW). Nederlands recht is van toepassing. De rechtbank Rotterdam is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.