Control Tower concept afbeelding Interchains

Wat is het logistieke Control Tower concept?

Het Control Tower concept is er voor verschillende doeleinden. Aangezien het verschil tussen de Control Towers niet altijd direct duidelijk is leggen we de verschillen in dit artikel uit.

Wat is een Control Tower?

De Control Tower is een centraal punt binnen de supply chain. Vanuit dit centrale punt heeft de Control Tower overzicht over alle logistieke stromen zoals goederen, informatie en geld. Het doel is om alle activiteiten, systemen en processen in een logische continue flow te integreren. Hiermee wordt beoogd end-to-end visibility te creëren. Inzicht in de supply chain maakt het mogelijk om op lange termijn te optimaliseren, samenwerking te creëren en integratie met ketenpartners te vergemakkelijken zodat de klant beter bediend wordt.

Control Tower Concept

Een Control Tower is meer dan alleen een webportal waar klanten hun zending kunnen boeken. Het Control Tower concept is het centraliseren van alle logistieke sturings- en verantwoordingsinformatie.  Wij onderscheiden drie verschillende concepten voor verschillende doeleinden:

 • Logistics Control Tower
 • Supply Chain Control Tower
 • Cross Chain Control Tower

Logistics Control Tower

De Logistics Control Tower legt de focus op het transport tussen de schakels in de keten. Dit Control Tower concept wordt veelal gefaciliteerd door een 4PL. Voor het optimaal functioneren van de Logistics Control Tower wordt neutraal bemiddeld tussen de vervoerende en verladende partijen in de keten. De meerwaarde van de Logistics Control Tower is het verkrijgen van inzicht in de geleverde logistieke prestaties door middel van KPI rapportages en kosten analyses. Een bijkomend voordeel is dat tijd wordt bespaard op het selecteren van geschikte vervoerders en het continue monitoren van de actuele transportopdrachten.

Download de Whitepaper om meer informatie te verkrijgen over het control tower concept.

Supply Chain Control Tower

Een Supply Chain Control Tower kijkt verder dan alleen het transport tussen de schakels in een keten. Vanuit deze positie wordt er gekeken naar de optimale voorraad, de locatie van voorraad en de afspraken die gemaakt zijn tussen leveranciers, producenten en afnemers. Een Supply Chain Control Tower wordt veelal door een dominante schakel in de keten opgezet. Deze Control Tower bevat namelijk bedrijfsgevoelige informatie die niet beschikbaar wordt gesteld aan logistieke dienstverleners. De voordelen van een Supply Chain Control Tower zijn dat de voorraden en geldstromen binnen een supply chain overzichtelijk en inzichtelijk worden gemaakt, hierdoor kan sneller gereageerd worden op onverwachte vraag en verstoringen.

De voordelen van een Control Tower op een rij

Cross Chain Control Tower

De Cross Chain Control Tower verbind meerdere supply chains doordat meerdere verladers gezamenlijk een logistieke strategie te ontwikkelen . Dit concept is afhankelijk van een gezamenlijke doelstelling. Een doelstelling is bijvoorbeeld het reduceren van het aantal lege kilometers of een reductie van de CO2 uitstoot. Wanneer het strategisch proces is afgerond wordt de logistieke coördinatie functie overgedragen aan een 4PL dienstverlener. Deze draagt zorg voor de inrichting en uitvoering van de logistieke werkzaamheden. Ook dit Control Tower systeem bundelt alle beschikbare informatie om inzicht te krijgen in meerdere supply chains.

De werkzaamheden van een Control Tower
4PL, 3PL, Control Tower

4PL: De slimme 3PL coördinator op afstand

Fourth party logistics (4PL) blijft vaak een onbegrepen concept, terwijl third party logistics (3PL) bij iedere logistiekeling bekend is. In dit artikel wordt uitgelegd wat het verschil is tussen 3PL en 4PL.

Third party logistics

Vroeger, toen veel bedrijven nog over een eigen wagenpark beschikten, werd alles rechtstreeks bij de klant bezorgd. Door de komst van onder andere het internet is het gemakkelijker geworden om producten overal en nergens te kopen. Vergroting van het afzetgebied heeft als gevolg dat de concurrentie heviger is geworden. Concurreren op prijs, kwaliteit en service is vandaag de dag steeds belangrijker. Intern verschuift hierdoor de focus naar het product en blijft er geen tijd meer over voor het organiseren van transport.

Logistieke bedrijven spelen hier op in door een compleet logistiek concept aan te bieden. Middels service level agreements (SLA) en standard operating procedures (SOP) werkt de 3PL op de manier zoals de klant het wenst. Om de klant continue de gewenste service te leveren, op het gebied van warehousing en transport, wordt er gezocht naar nieuwe manieren om de betrouwbaarheid en flexibiliteit te verhogen. Besparen op logistieke kosten heeft hierbij minder prioriteit.

Lead logistics provider

Naast bedrijven die doen vervoeren en opslaan zijn er ook nog 3PL dienstverleners die geen eigen materieel hebben. Deze bedrijven worden ook wel lead logistics providers (LLP) genoemd, ook wel 3PL+. LLP’s  zijn gespecialiseerd in een bepaald soort goederen. Dit specialisme stelt ze in staat groot volume op te bouwen waardoor de bijkomende kosten laag blijven. Nadeel van een lead logistics provider is de sterke afhankelijkheid van hun netwerk.

Fourth party logistics

Verkrijgen van inzicht in processen en verstoringen is lastiger geworden door dat organisaties wereldwijd zijn gaan opereren. Het gebrek aan één centraal systeem binnen organisaties wordt het transport vaak door iedere vesteging zelfstandig geregeld. Kosten lopen op en snelheid van verandering wordt vertraagd.

Om bedrijven, met complexe stromen, te ondersteunen zijn rond 2000 de eerste 4PL organisaties opgericht. Deze bedrijven hebben geen eigen materieel, maar richten zich op het leveren van tools en systemen om complexe stromen weer inzichtelijk te maken. Een van de belangrijke eigenschappen van deze dienstverleners is dat ze niet afhankelijk en verbonden zijn aan een bepaald soort product of land. Door een grote mate van kennis is de 4PL in staat om alle soorten vervoer te organiseren, evalueren en optimaliseren. Kosten kunnen worden verlaagd door consequent de juiste stappen uit te voeren en een goede ICT infrastructuur.


4PL Tools: Logistieke Control Tower

De 4PL oplossing is de Logistieke Control Tower, het centrale regiecentrum voor uw supply chain.

De voordelen van een control tower zijn:

 • Kleinere investeringen in supply-chainsystemen
 • Totale logistieke zorgen uit handen
 • Betaling per opdracht/aanvraag
 • Grotere efficiëntie door optimale routing en vervoersaanbod
 • Niet meer afhankelijk van meerdere logistieke dienstverleners
 • Door de control tower kunt u beter voldoen aan de steeds hogere service-eisen van klanten


Het verschil tussen 3PL en 4PL

De 3PL is een organisatie die gericht is op het uitvoeren van logistiek. Een 4PL dienstverlener heeft in deze vergelijking geen direct contact met de logistiek en heeft een meer adviserende en aansturende rol. Door het verschil tussen uitvoeren en aansturen wordt de 3PL ook meer gezien als een operationeel verlengstuk. De 4PL levert middels analyses, rapportages en voorstellen meer tactische en strategische informatie. Deze informatie maakt het optimaliseren van de supply chain mogelijk. Een 3PL heeft door zijn operationele karakter het voordeel dat sneller kan worden ingespeeld op hele specifieke klantvragen.


Wat zijn 1PL,2PL,3PL en 4PL?

 • 1PL; Een vervoerder met een specialisme op een bepaald gebied of manier van vervoeren. Kan ook een onderdeel zijn van een verladende organisatie.
 • 2PL; Is ook een vervoerder, maar met een specialisme op een groter gebied. De 2PL is geen onderdeel van een verlader en wordt vaak ingekocht op basis van een contract.
 • 3PL; Logistiek dienstverlener die naast het vervoeren ook de warehousing verzorgd. Door een integratie met de werkwijze van de klant wordt er klant specifiek gewerkt op een langer contract.
 • 4PL; Beschikt niet over eigen transport en warehouse materieel. De 4PL wordt ingekocht op lange termijn om de efficiency van de totale logistiek te verbeteren.

Wanneer 3PL of 4PL inzetten?

Als u op zoek bent naar logistieke oplossingen op korte termijn kunt u het beste een 3PL inschakelen. Door uw logistiek uit te besteden kunt u intern veel tijd en geld besparen. Daarnaast hoeft u geen geld meer uit te geven aan warehouse of transport materieel. Het inzetten van een 3PL heeft verder als voordeel dat uw logistieke handelingen worden uitgevoerd door personeel met een logistieke achtergrond.

Het inzetten van een 3PL heeft als nadeel dat u de controle over uw logistiek niet meer heeft. U wordt daardoor afhankelijk van de prestaties van uw dienstverlener. Innoveren zal daarom ook lastiger zijn. Uw 3PL dienstverlener is namelijk niet volledig afhankelijk van uw organisatie en zal daarom niet direct gaan investeren als voor de eigen organisatie direct voordeel is.

Wanneer u geen inzicht meer heeft in uw logistiek en sterk afhankelijk bent van 2 of 3PL dan is het inzetten van een 4PL de oplossing. Door het centraal bundelen van alle informatie kunnen de geschikte vervoerders worden geselecteerd. Beschikbaar maken van uw logistieke informatie heeft bovendien als voordeel dat de 4PL u zal assisteren en adviseren bij het ontwikkelen van uw supply chain.

Bij het gebruik van een 4PL kan het gevoel ontstaan dat alle grip verminderd. Uw dienstverlener verzorgt namens u de logistiek. U behoud overzicht door het gebruik van KPI dashboards. Gevoel van grip verliezen is hierdoor niet correct omdat u juist meer inzicht heeft dan ooit tevoren.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Om bij u zelf na te gaan of een 3PL of 4PL moet inzetten hebben we een aantal vragen opgesteld.

 • Kan ik snel van vervoerder wisselen?
 • Wat zijn mijn logistieke kosten per traject, product en klant?
 • Is het inzetten van andere modaliteiten op korte termijn een optie?
 • Beschik ik over de mogelijkheid om goederen van vestigingen te bundelen?
 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan het selecteren van vervoerders?
 • Zijn mijn logistieke contracten in lijn met de klant wensen?
 • Heb ik altijd en op tijd de juiste status informatie?

Heeft u moeite om de bovenstaande vragen te beantwoorden of is het antwoord vaak nee? Dan helpen wij u graag verder.

Bronnen: Link & Link

Interchange of roads by night

Whitepaper: De Logistics Control Tower

Tegenwoordig doen we bijna alles online, van het doen van boodschappen, het boeken van een vakantie of het contact houden met onze familie. Waarom wordt dan bijna al het transport nog geregeld per telefoon, e-mail en zelfs nog de fax?

Vele supply chains zijn de afgelopen jaren complexer geworden door het gebruik van het internet. Consumenten kunnen rechtstreeks uw voorraad bekijken en vandaag besteld is morgen in huis. De communicatie die hierbij hoort gebeurt meestal via vele mails en op zich zelf staande systeem. Om toch overzicht te houden maken veel bedrijven gebruik van lange en onoverzichtelijke excel sheets. Het nadeel van deze sheets is dat ze nooit up-to-date zijn en ook niet te gebruiken zijn binnen uw wms of tms systeem.

U probeert overzicht te houden over uw supply chain via dashboards die worden samengesteld op basis van gegevens die aanwezig zijn binnen uw systeem. Maar wie zegt dat deze gegevens altijd matchen met de gegevens van uw klanten en leveranciers? Sturing en samenwerken blijft hierdoor een lastig punt. Vooral om gezamenlijk de voordelen ervan te zien als u niet over dezelfde data beschikt.

Overzicht in uw informatiestromen

Om echt inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden voor samenwerken en optimaliseren zult u over dezelfde data moeten beschikken als uw ketenpartners. Interchains kan u hierbij helpen door het aanbieden van de neutrale en online Logistics Control Tower.

Om u op weg te helpen hebben we de whitepaper “De Logistics Control Tower” opgesteld.

Interchains helpt u graag bij het overzichtelijk maken van uw supply chain, neem hiervoor vrijblijvend contact op.


Download de Whitepaper

Control Tower voor delen logistieke data

Logistieke data gebruiken om uw supply chain te verbeteren

Het delen van logistieke data is belangrijk voor de keten. De stap naar het delen van data is niet eenvoudig. Met de Control Tower maken we het delen van logistieke data mogelijk. In dit artikel geven we u inzicht in de mogelijkheden van dit concept.

De concurrentie binnen de logistieke sector is hoog. Innovatieve ideeën en concepten zijn nodig om de concurrentie voor te blijven. Het delen van logistieke data binnen uw keten is hierbij een cruciale factor.

Wat is een Control Tower?

De Control Tower is een logistiek platform dat ontwikkeld is om grote hoeveelheden data om te zetten naar bruikbare informatie.

Door het toevoegen van een laag boven uw supply chain bent u in staat om de keten te overzien. Het beheersen van goederen, informatie en geldstromen wordt hierdoor centraal geregeld. De Control Tower verzorgt de verspreiding van informatie en de verzameling van data. Door deze verzameling heeft u inzicht in uw processen en weten uw partners wat ze horen te doen. Door het combineren van verschillende data bronnen uit uw keten wordt het mogelijk om:

 • Inzicht krijgen in huidige processen;
 • Scenario’s opstellen voor de toekomst;
 • Oplossingen bedenken voor verstoringen;
 • Samenwerkingen opzetten binnen en tussen supply chains.
  het control tower proces zorgt er voor dat data wordt omgezet naar informatie

“De Control Tower kan het beste worden gezien als centrale verzamelbak van alle logistieke opdrachten.”


Waarom een Control Tower?

Zonder Control Tower heeft u een systeem nodig dat koppelingen heeft met alle systemen binnen de keten. De vraag hierbij is wie de eigenaar van de data is en wat de meest recente versie is.

De Control Tower kan het beste worden gezien als centrale verzamelbak van alle logistieke opdrachten vanuit uw organisatie. Door het centrale systeem is de Control Tower “eigenaar” van de data en ook de enige bron. U bent hierdoor verzekerd dat de data in goede handen is en altijd up-to-date is.


Wat levert de control tower op voor verladers?

 • Real time inzicht in de transportketen. Logistieke data van uw organisatie zijn beschikbaar in een afgeschermde omgeving en tot in detail te filteren.
 • Facturenbundeling is mogelijk door overzichtelijke verzamelfacturen via de portal.
 • Zorgen uit handen. Als logistiek specialist ondersteunt en adviseert Interchains bij het selecteren en tenderen van uw transporteurs. Wij kunnen de prijs-kwaliteitvergelijking uit handen nemen. Ook zorgen we voor alle documentatie.
 • Kostenverlaging. Interchains brengt vraag en aanbod online samen. Door de mogelijkheid transporten te bundelen, zijn grotere volumes en scherpe prijzen mogelijk.
 • Snel bijsturen tijdens problemen. Vertraging of andere calamiteiten zijn zichtbaar in de portal. Interchains vindt een oplossing zonder dat u daar tijd aan besteedt.


 

Waaruit bestaat een Control Tower?

De Control Tower bestaat uit software, processen, personeel en heel veel informatie. Het systeem en de logistieke processen zijn zo ingericht dat er snel en gepast wordt ingespeeld op veranderingen gedurende het transport. Door het gebruik van netwerk analyses wordt er altijd een passende oplossing gevonden voor elk transport de beste oplossing gevonden. Dit heeft als gevolg dat de logistieke kosten worden verlaagd door het beter benutten van capaciteit. Daarnaast wordt uw service verbeterd door het inzetten van geschikte transporteurs en modaliteiten..

Interchains geeft u overzicht van uw logistieke netwerk

Wanneer is een Control Tower interessant?

Om de voordelen te ervaren hoeft u geen wereldwijde logistieke stromen te hebben. Het gebruik kan interessant zijn als u te maken heeft met:

 • Een grote afhankelijkheid van logistieke dienstverleners;
 • Het vergelijken en selecteren van transporteurs veel tijd in beslag neemt;
 • Export en transport zijn een deeltaak binnen uw organisatie;
 • Het dagelijks blussen van brandjes door het ontbreken van informatie;
 • Uw transportactiviteiten worden beïnvloed door veel verschillende klantwensen

“Door het verzamelen van data heeft u inzicht in uw processen en weten uw partners wat ze horen te doen”


Wat zijn de voordelen van een Control Tower?

De Control Tower verzameld grote hoeveelheden real-time data. Door het verklaren van deze data naar informatie wordt er een eenduidige blik gegeven over de positie van goederen, kosten en informatie. Deze verklaringen maken het mogelijk om logistieke beslissingen te onderbouwen en op basis van historische data een analyse te maken over de mogelijke uitkomst.

Samengevat heeft het gebruik van de Control Tower de volgende voordelen:

 • Real time inzicht in de transportketen;
 • Uw logistiek georganiseerd volgens vaste processen;
 • Eenduidige en efficiënter delen van informatie;
 • Snel kunnen reageren op omstandigheden;
 • Verlaging van uw logistieke kosten;
 • Verbeterde samenwerking binnen uw supply chain.