Control Tower concept afbeelding Interchains

Wat is het logistieke Control Tower concept?

Het Control Tower concept is er voor verschillende doeleinden. Aangezien het verschil tussen de Control Towers niet altijd direct duidelijk is leggen we de verschillen in dit artikel uit.

Wat is een Control Tower?

De Control Tower is een centraal punt binnen de supply chain. Vanuit dit centrale punt heeft de Control Tower overzicht over alle logistieke stromen zoals goederen, informatie en geld. Het doel is om alle activiteiten, systemen en processen in een logische continue flow te integreren. Hiermee wordt beoogd end-to-end visibility te creëren. Inzicht in de supply chain maakt het mogelijk om op lange termijn te optimaliseren, samenwerking te creëren en integratie met ketenpartners te vergemakkelijken zodat de klant beter bediend wordt.

Control Tower Concept

Een Control Tower is meer dan alleen een webportal waar klanten hun zending kunnen boeken. Het Control Tower concept is het centraliseren van alle logistieke sturings- en verantwoordingsinformatie.  Wij onderscheiden drie verschillende concepten voor verschillende doeleinden:

  • Logistics Control Tower
  • Supply Chain Control Tower
  • Cross Chain Control Tower

Logistics Control Tower

De Logistics Control Tower legt de focus op het transport tussen de schakels in de keten. Dit Control Tower concept wordt veelal gefaciliteerd door een 4PL. Voor het optimaal functioneren van de Logistics Control Tower wordt neutraal bemiddeld tussen de vervoerende en verladende partijen in de keten. De meerwaarde van de Logistics Control Tower is het verkrijgen van inzicht in de geleverde logistieke prestaties door middel van KPI rapportages en kosten analyses. Een bijkomend voordeel is dat tijd wordt bespaard op het selecteren van geschikte vervoerders en het continue monitoren van de actuele transportopdrachten.

Download de Whitepaper om meer informatie te verkrijgen over het control tower concept.

Supply Chain Control Tower

Een Supply Chain Control Tower kijkt verder dan alleen het transport tussen de schakels in een keten. Vanuit deze positie wordt er gekeken naar de optimale voorraad, de locatie van voorraad en de afspraken die gemaakt zijn tussen leveranciers, producenten en afnemers. Een Supply Chain Control Tower wordt veelal door een dominante schakel in de keten opgezet. Deze Control Tower bevat namelijk bedrijfsgevoelige informatie die niet beschikbaar wordt gesteld aan logistieke dienstverleners. De voordelen van een Supply Chain Control Tower zijn dat de voorraden en geldstromen binnen een supply chain overzichtelijk en inzichtelijk worden gemaakt, hierdoor kan sneller gereageerd worden op onverwachte vraag en verstoringen.

De voordelen van een Control Tower op een rij

Cross Chain Control Tower

De Cross Chain Control Tower verbind meerdere supply chains doordat meerdere verladers gezamenlijk een logistieke strategie te ontwikkelen . Dit concept is afhankelijk van een gezamenlijke doelstelling. Een doelstelling is bijvoorbeeld het reduceren van het aantal lege kilometers of een reductie van de CO2 uitstoot. Wanneer het strategisch proces is afgerond wordt de logistieke coördinatie functie overgedragen aan een 4PL dienstverlener. Deze draagt zorg voor de inrichting en uitvoering van de logistieke werkzaamheden. Ook dit Control Tower systeem bundelt alle beschikbare informatie om inzicht te krijgen in meerdere supply chains.

De werkzaamheden van een Control Tower
1 antwoord

Reacties zijn gesloten.