Control Tower voor delen logistieke data

Logistieke data gebruiken om uw supply chain te verbeteren

Het delen van logistieke data is belangrijk voor de keten. De stap naar het delen van data is niet eenvoudig. Met de Control Tower maken we het delen van logistieke data mogelijk. In dit artikel geven we u inzicht in de mogelijkheden van dit concept.

De concurrentie binnen de logistieke sector is hoog. Innovatieve ideeën en concepten zijn nodig om de concurrentie voor te blijven. Het delen van logistieke data binnen uw keten is hierbij een cruciale factor.

Wat is een Control Tower?

De Control Tower is een logistiek platform dat ontwikkeld is om grote hoeveelheden data om te zetten naar bruikbare informatie.

Door het toevoegen van een laag boven uw supply chain bent u in staat om de keten te overzien. Het beheersen van goederen, informatie en geldstromen wordt hierdoor centraal geregeld. De Control Tower verzorgt de verspreiding van informatie en de verzameling van data. Door deze verzameling heeft u inzicht in uw processen en weten uw partners wat ze horen te doen. Door het combineren van verschillende data bronnen uit uw keten wordt het mogelijk om:

 • Inzicht krijgen in huidige processen;
 • Scenario’s opstellen voor de toekomst;
 • Oplossingen bedenken voor verstoringen;
 • Samenwerkingen opzetten binnen en tussen supply chains.
  het control tower proces zorgt er voor dat data wordt omgezet naar informatie

“De Control Tower kan het beste worden gezien als centrale verzamelbak van alle logistieke opdrachten.”


Waarom een Control Tower?

Zonder Control Tower heeft u een systeem nodig dat koppelingen heeft met alle systemen binnen de keten. De vraag hierbij is wie de eigenaar van de data is en wat de meest recente versie is.

De Control Tower kan het beste worden gezien als centrale verzamelbak van alle logistieke opdrachten vanuit uw organisatie. Door het centrale systeem is de Control Tower “eigenaar” van de data en ook de enige bron. U bent hierdoor verzekerd dat de data in goede handen is en altijd up-to-date is.


Wat levert de control tower op voor verladers?

 • Real time inzicht in de transportketen. Logistieke data van uw organisatie zijn beschikbaar in een afgeschermde omgeving en tot in detail te filteren.
 • Facturenbundeling is mogelijk door overzichtelijke verzamelfacturen via de portal.
 • Zorgen uit handen. Als logistiek specialist ondersteunt en adviseert Interchains bij het selecteren en tenderen van uw transporteurs. Wij kunnen de prijs-kwaliteitvergelijking uit handen nemen. Ook zorgen we voor alle documentatie.
 • Kostenverlaging. Interchains brengt vraag en aanbod online samen. Door de mogelijkheid transporten te bundelen, zijn grotere volumes en scherpe prijzen mogelijk.
 • Snel bijsturen tijdens problemen. Vertraging of andere calamiteiten zijn zichtbaar in de portal. Interchains vindt een oplossing zonder dat u daar tijd aan besteedt.


 

Waaruit bestaat een Control Tower?

De Control Tower bestaat uit software, processen, personeel en heel veel informatie. Het systeem en de logistieke processen zijn zo ingericht dat er snel en gepast wordt ingespeeld op veranderingen gedurende het transport. Door het gebruik van netwerk analyses wordt er altijd een passende oplossing gevonden voor elk transport de beste oplossing gevonden. Dit heeft als gevolg dat de logistieke kosten worden verlaagd door het beter benutten van capaciteit. Daarnaast wordt uw service verbeterd door het inzetten van geschikte transporteurs en modaliteiten..

Interchains geeft u overzicht van uw logistieke netwerk

Wanneer is een Control Tower interessant?

Om de voordelen te ervaren hoeft u geen wereldwijde logistieke stromen te hebben. Het gebruik kan interessant zijn als u te maken heeft met:

 • Een grote afhankelijkheid van logistieke dienstverleners;
 • Het vergelijken en selecteren van transporteurs veel tijd in beslag neemt;
 • Export en transport zijn een deeltaak binnen uw organisatie;
 • Het dagelijks blussen van brandjes door het ontbreken van informatie;
 • Uw transportactiviteiten worden beïnvloed door veel verschillende klantwensen

“Door het verzamelen van data heeft u inzicht in uw processen en weten uw partners wat ze horen te doen”


Wat zijn de voordelen van een Control Tower?

De Control Tower verzameld grote hoeveelheden real-time data. Door het verklaren van deze data naar informatie wordt er een eenduidige blik gegeven over de positie van goederen, kosten en informatie. Deze verklaringen maken het mogelijk om logistieke beslissingen te onderbouwen en op basis van historische data een analyse te maken over de mogelijke uitkomst.

Samengevat heeft het gebruik van de Control Tower de volgende voordelen:

 • Real time inzicht in de transportketen;
 • Uw logistiek georganiseerd volgens vaste processen;
 • Eenduidige en efficiënter delen van informatie;
 • Snel kunnen reageren op omstandigheden;
 • Verlaging van uw logistieke kosten;
 • Verbeterde samenwerking binnen uw supply chain.