4PL, 3PL, Control Tower

4PL: De slimme 3PL coördinator op afstand

Fourth party logistics (4PL) blijft vaak een onbegrepen concept, terwijl third party logistics (3PL) bij iedere logistiekeling bekend is. In dit artikel wordt uitgelegd wat het verschil is tussen 3PL en 4PL.

Third party logistics

Vroeger, toen veel bedrijven nog over een eigen wagenpark beschikten, werd alles rechtstreeks bij de klant bezorgd. Door de komst van onder andere het internet is het gemakkelijker geworden om producten overal en nergens te kopen. Vergroting van het afzetgebied heeft als gevolg dat de concurrentie heviger is geworden. Concurreren op prijs, kwaliteit en service is vandaag de dag steeds belangrijker. Intern verschuift hierdoor de focus naar het product en blijft er geen tijd meer over voor het organiseren van transport.

Logistieke bedrijven spelen hier op in door een compleet logistiek concept aan te bieden. Middels service level agreements (SLA) en standard operating procedures (SOP) werkt de 3PL op de manier zoals de klant het wenst. Om de klant continue de gewenste service te leveren, op het gebied van warehousing en transport, wordt er gezocht naar nieuwe manieren om de betrouwbaarheid en flexibiliteit te verhogen. Besparen op logistieke kosten heeft hierbij minder prioriteit.

Lead logistics provider

Naast bedrijven die doen vervoeren en opslaan zijn er ook nog 3PL dienstverleners die geen eigen materieel hebben. Deze bedrijven worden ook wel lead logistics providers (LLP) genoemd, ook wel 3PL+. LLP’s  zijn gespecialiseerd in een bepaald soort goederen. Dit specialisme stelt ze in staat groot volume op te bouwen waardoor de bijkomende kosten laag blijven. Nadeel van een lead logistics provider is de sterke afhankelijkheid van hun netwerk.

Fourth party logistics

Verkrijgen van inzicht in processen en verstoringen is lastiger geworden door dat organisaties wereldwijd zijn gaan opereren. Het gebrek aan één centraal systeem binnen organisaties wordt het transport vaak door iedere vesteging zelfstandig geregeld. Kosten lopen op en snelheid van verandering wordt vertraagd.

Om bedrijven, met complexe stromen, te ondersteunen zijn rond 2000 de eerste 4PL organisaties opgericht. Deze bedrijven hebben geen eigen materieel, maar richten zich op het leveren van tools en systemen om complexe stromen weer inzichtelijk te maken. Een van de belangrijke eigenschappen van deze dienstverleners is dat ze niet afhankelijk en verbonden zijn aan een bepaald soort product of land. Door een grote mate van kennis is de 4PL in staat om alle soorten vervoer te organiseren, evalueren en optimaliseren. Kosten kunnen worden verlaagd door consequent de juiste stappen uit te voeren en een goede ICT infrastructuur.


4PL Tools: Logistieke Control Tower

De 4PL oplossing is de Logistieke Control Tower, het centrale regiecentrum voor uw supply chain.

De voordelen van een control tower zijn:

 • Kleinere investeringen in supply-chainsystemen
 • Totale logistieke zorgen uit handen
 • Betaling per opdracht/aanvraag
 • Grotere efficiëntie door optimale routing en vervoersaanbod
 • Niet meer afhankelijk van meerdere logistieke dienstverleners
 • Door de control tower kunt u beter voldoen aan de steeds hogere service-eisen van klanten


Het verschil tussen 3PL en 4PL

De 3PL is een organisatie die gericht is op het uitvoeren van logistiek. Een 4PL dienstverlener heeft in deze vergelijking geen direct contact met de logistiek en heeft een meer adviserende en aansturende rol. Door het verschil tussen uitvoeren en aansturen wordt de 3PL ook meer gezien als een operationeel verlengstuk. De 4PL levert middels analyses, rapportages en voorstellen meer tactische en strategische informatie. Deze informatie maakt het optimaliseren van de supply chain mogelijk. Een 3PL heeft door zijn operationele karakter het voordeel dat sneller kan worden ingespeeld op hele specifieke klantvragen.


Wat zijn 1PL,2PL,3PL en 4PL?

 • 1PL; Een vervoerder met een specialisme op een bepaald gebied of manier van vervoeren. Kan ook een onderdeel zijn van een verladende organisatie.
 • 2PL; Is ook een vervoerder, maar met een specialisme op een groter gebied. De 2PL is geen onderdeel van een verlader en wordt vaak ingekocht op basis van een contract.
 • 3PL; Logistiek dienstverlener die naast het vervoeren ook de warehousing verzorgd. Door een integratie met de werkwijze van de klant wordt er klant specifiek gewerkt op een langer contract.
 • 4PL; Beschikt niet over eigen transport en warehouse materieel. De 4PL wordt ingekocht op lange termijn om de efficiency van de totale logistiek te verbeteren.

Wanneer 3PL of 4PL inzetten?

Als u op zoek bent naar logistieke oplossingen op korte termijn kunt u het beste een 3PL inschakelen. Door uw logistiek uit te besteden kunt u intern veel tijd en geld besparen. Daarnaast hoeft u geen geld meer uit te geven aan warehouse of transport materieel. Het inzetten van een 3PL heeft verder als voordeel dat uw logistieke handelingen worden uitgevoerd door personeel met een logistieke achtergrond.

Het inzetten van een 3PL heeft als nadeel dat u de controle over uw logistiek niet meer heeft. U wordt daardoor afhankelijk van de prestaties van uw dienstverlener. Innoveren zal daarom ook lastiger zijn. Uw 3PL dienstverlener is namelijk niet volledig afhankelijk van uw organisatie en zal daarom niet direct gaan investeren als voor de eigen organisatie direct voordeel is.

Wanneer u geen inzicht meer heeft in uw logistiek en sterk afhankelijk bent van 2 of 3PL dan is het inzetten van een 4PL de oplossing. Door het centraal bundelen van alle informatie kunnen de geschikte vervoerders worden geselecteerd. Beschikbaar maken van uw logistieke informatie heeft bovendien als voordeel dat de 4PL u zal assisteren en adviseren bij het ontwikkelen van uw supply chain.

Bij het gebruik van een 4PL kan het gevoel ontstaan dat alle grip verminderd. Uw dienstverlener verzorgt namens u de logistiek. U behoud overzicht door het gebruik van KPI dashboards. Gevoel van grip verliezen is hierdoor niet correct omdat u juist meer inzicht heeft dan ooit tevoren.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Om bij u zelf na te gaan of een 3PL of 4PL moet inzetten hebben we een aantal vragen opgesteld.

 • Kan ik snel van vervoerder wisselen?
 • Wat zijn mijn logistieke kosten per traject, product en klant?
 • Is het inzetten van andere modaliteiten op korte termijn een optie?
 • Beschik ik over de mogelijkheid om goederen van vestigingen te bundelen?
 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan het selecteren van vervoerders?
 • Zijn mijn logistieke contracten in lijn met de klant wensen?
 • Heb ik altijd en op tijd de juiste status informatie?

Heeft u moeite om de bovenstaande vragen te beantwoorden of is het antwoord vaak nee? Dan helpen wij u graag verder.

Bronnen: Link & Link