Dashboard Interchains Logistics Control Tower

Interchains en Adaption ontwikkelen control tower functie

Startup Interchains en Adaption IT werken samen aan een logistieke control tower functionaliteit binnen het bestaande systeem van Adaption: Logistics Cloud Suite. Op basis van deze standaard cloud oplossing gaat Interchains de spil vormen in het spel van transport vraag en aanbod. De handtekening voor de samenwerking werd gezet tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek.

Beide bedrijven werken nauw samen om te komen tot een aantrekkelijke functionaliteit voor bedrijven die geen rompslomp willen rondom de aanvraag en afhandeling van transporten. Gaandeweg het proces zijn de wensen en ideeën van Interchains gecombineerd met de (markt)kennis en ervaring van Adaption in vergelijkbare processen en projecten. De echte uitdaging lag in het definiëren en concreet maken van de feitelijke control tower. Dit begrip kent vele vormen van uitleg, maar is volgens Adaption in de basis een traffic control center met complex dataverkeer.

Laagdrempelig

Derk Klaver is mede-oprichter van Interchains. Hij begon zijn onderneming vanuit zijn afstudeeropdracht aan Windesheim waarin hij een analyse maakte van de software mogelijkheden rondom control towers. Voor het concrete succes van Interchains is een betrouwbare kern, die zorgt voor een gegevensuitwisseling, essentieel. Om de propositie aansprekend te maken voor potentiële klanten is ook een intuïtieve en laagdrempelige user interface belangrijk. Daarbij moet de oplossing op ieder device beschikbaar zijn. Tenslotte is het ook belangrijk dat ontwikkelingen en aanpassingen snel en eenvoudig gerealiseerd kunnen worden, ook om direct in te kunnen spelen op (veranderende) wensen van klanten. Interchains zocht en vond de combinatie van al deze elementen in de samenwerking met Adaption.

“Adaption biedt voor ons de juiste software dat in de basis al in hun bestaande oplossing zit”, aldus Klaver. “We hebben hieraan een aantal functies toegevoegd en dat vormt de control tower. Wij zijn de spil tussen vervoerder en opdrachtgever en verzorgen de onafhankelijke matchmaking tussen de partijen. De klant logt in op het portaal van Adaption en schiet een transportorder in. Wij matchen dit met de juiste transporteur en doen de volledige afhandeling.”

Veilig data delen

Interchains legt een pool aan met vervoerders en tarieven en werkt volgens een fee per opdracht. Ze staan voor een eerlijke prijs voor de transporteur en werken niet met voorkeurstransporteurs. De data blijft binnen dezelfde veilige omgeving. De informatie wordt alleen gedeeld met partijen die er echt belang bij hebben, dus niet tussen vervoerders onderling.

In december is de release van Adaption waarin de control tower functionaliteit zit. Begin 2018 verwachten de bedrijven live te kunnen gaan met de eerste klanten.

Adaption is te vinden op de beurs ICT & Logistiek in hal 3 stand B097

Bron: Logistiek.nl