Berichten

Calculator Logistiek Interchains

Whitepaper: Logistics Calculator

Logistics Calculator: Interchains helpt verladers en transporteurs beter inzicht te krijgen in de verschillende transport tarieven zodat het eenvoudiger bewuster de volgende transporteur te kiezen.

Logistiek is niet een activiteit die naast andere werkzaamheden er even bij wordt gedaan. Het goed voorbereiden en organiseren van een transport kost veel tijd. Om sneller logistieke offertes te vergelijken ontwikkelde Interchains de Logistisc Calculator. De combinatie van ICT en data management maakt het vergelijken van offertes kinderspel.

De calculator scheelt u dagelijks veel tijd, binnen 5 minuten heeft u een prijs voor uw volgende transport. Dit werkt zowel voor de inkoop als verkoop van transportdiensten. In de whitepaper Logistics Calculator leggen wij u de voordelen van deze innovatie oplossing uit. Download hier onder de whitepaper geheel gratis en start vandaag nog met het beter benutten van uw tijd en logistieke tarieven.

Download de whitepaper

Control Tower concept afbeelding Interchains

Wat is het logistieke Control Tower concept?

Het Control Tower concept is er voor verschillende doeleinden. Aangezien het verschil tussen de Control Towers niet altijd direct duidelijk is leggen we de verschillen in dit artikel uit.

Wat is een Control Tower?

De Control Tower is een centraal punt binnen de supply chain. Vanuit dit centrale punt heeft de Control Tower overzicht over alle logistieke stromen zoals goederen, informatie en geld. Het doel is om alle activiteiten, systemen en processen in een logische continue flow te integreren. Hiermee wordt beoogd end-to-end visibility te creëren. Inzicht in de supply chain maakt het mogelijk om op lange termijn te optimaliseren, samenwerking te creëren en integratie met ketenpartners te vergemakkelijken zodat de klant beter bediend wordt.

Control Tower Concept

Een Control Tower is meer dan alleen een webportal waar klanten hun zending kunnen boeken. Het Control Tower concept is het centraliseren van alle logistieke sturings- en verantwoordingsinformatie.  Wij onderscheiden drie verschillende concepten voor verschillende doeleinden:

 • Logistics Control Tower
 • Supply Chain Control Tower
 • Cross Chain Control Tower

Logistics Control Tower

De Logistics Control Tower legt de focus op het transport tussen de schakels in de keten. Dit Control Tower concept wordt veelal gefaciliteerd door een 4PL. Voor het optimaal functioneren van de Logistics Control Tower wordt neutraal bemiddeld tussen de vervoerende en verladende partijen in de keten. De meerwaarde van de Logistics Control Tower is het verkrijgen van inzicht in de geleverde logistieke prestaties door middel van KPI rapportages en kosten analyses. Een bijkomend voordeel is dat tijd wordt bespaard op het selecteren van geschikte vervoerders en het continue monitoren van de actuele transportopdrachten.

Download de Whitepaper om meer informatie te verkrijgen over het control tower concept.

Supply Chain Control Tower

Een Supply Chain Control Tower kijkt verder dan alleen het transport tussen de schakels in een keten. Vanuit deze positie wordt er gekeken naar de optimale voorraad, de locatie van voorraad en de afspraken die gemaakt zijn tussen leveranciers, producenten en afnemers. Een Supply Chain Control Tower wordt veelal door een dominante schakel in de keten opgezet. Deze Control Tower bevat namelijk bedrijfsgevoelige informatie die niet beschikbaar wordt gesteld aan logistieke dienstverleners. De voordelen van een Supply Chain Control Tower zijn dat de voorraden en geldstromen binnen een supply chain overzichtelijk en inzichtelijk worden gemaakt, hierdoor kan sneller gereageerd worden op onverwachte vraag en verstoringen.

De voordelen van een Control Tower op een rij

Cross Chain Control Tower

De Cross Chain Control Tower verbind meerdere supply chains doordat meerdere verladers gezamenlijk een logistieke strategie te ontwikkelen . Dit concept is afhankelijk van een gezamenlijke doelstelling. Een doelstelling is bijvoorbeeld het reduceren van het aantal lege kilometers of een reductie van de CO2 uitstoot. Wanneer het strategisch proces is afgerond wordt de logistieke coördinatie functie overgedragen aan een 4PL dienstverlener. Deze draagt zorg voor de inrichting en uitvoering van de logistieke werkzaamheden. Ook dit Control Tower systeem bundelt alle beschikbare informatie om inzicht te krijgen in meerdere supply chains.

De werkzaamheden van een Control Tower
4PL, 3PL, Control Tower

4PL: De slimme 3PL coördinator op afstand

Fourth party logistics (4PL) blijft vaak een onbegrepen concept, terwijl third party logistics (3PL) bij iedere logistiekeling bekend is. In dit artikel wordt uitgelegd wat het verschil is tussen 3PL en 4PL.

Third party logistics

Vroeger, toen veel bedrijven nog over een eigen wagenpark beschikten, werd alles rechtstreeks bij de klant bezorgd. Door de komst van onder andere het internet is het gemakkelijker geworden om producten overal en nergens te kopen. Vergroting van het afzetgebied heeft als gevolg dat de concurrentie heviger is geworden. Concurreren op prijs, kwaliteit en service is vandaag de dag steeds belangrijker. Intern verschuift hierdoor de focus naar het product en blijft er geen tijd meer over voor het organiseren van transport.

Logistieke bedrijven spelen hier op in door een compleet logistiek concept aan te bieden. Middels service level agreements (SLA) en standard operating procedures (SOP) werkt de 3PL op de manier zoals de klant het wenst. Om de klant continue de gewenste service te leveren, op het gebied van warehousing en transport, wordt er gezocht naar nieuwe manieren om de betrouwbaarheid en flexibiliteit te verhogen. Besparen op logistieke kosten heeft hierbij minder prioriteit.

Lead logistics provider

Naast bedrijven die doen vervoeren en opslaan zijn er ook nog 3PL dienstverleners die geen eigen materieel hebben. Deze bedrijven worden ook wel lead logistics providers (LLP) genoemd, ook wel 3PL+. LLP’s  zijn gespecialiseerd in een bepaald soort goederen. Dit specialisme stelt ze in staat groot volume op te bouwen waardoor de bijkomende kosten laag blijven. Nadeel van een lead logistics provider is de sterke afhankelijkheid van hun netwerk.

Fourth party logistics

Verkrijgen van inzicht in processen en verstoringen is lastiger geworden door dat organisaties wereldwijd zijn gaan opereren. Het gebrek aan één centraal systeem binnen organisaties wordt het transport vaak door iedere vesteging zelfstandig geregeld. Kosten lopen op en snelheid van verandering wordt vertraagd.

Om bedrijven, met complexe stromen, te ondersteunen zijn rond 2000 de eerste 4PL organisaties opgericht. Deze bedrijven hebben geen eigen materieel, maar richten zich op het leveren van tools en systemen om complexe stromen weer inzichtelijk te maken. Een van de belangrijke eigenschappen van deze dienstverleners is dat ze niet afhankelijk en verbonden zijn aan een bepaald soort product of land. Door een grote mate van kennis is de 4PL in staat om alle soorten vervoer te organiseren, evalueren en optimaliseren. Kosten kunnen worden verlaagd door consequent de juiste stappen uit te voeren en een goede ICT infrastructuur.


4PL Tools: Logistieke Control Tower

De 4PL oplossing is de Logistieke Control Tower, het centrale regiecentrum voor uw supply chain.

De voordelen van een control tower zijn:

 • Kleinere investeringen in supply-chainsystemen
 • Totale logistieke zorgen uit handen
 • Betaling per opdracht/aanvraag
 • Grotere efficiëntie door optimale routing en vervoersaanbod
 • Niet meer afhankelijk van meerdere logistieke dienstverleners
 • Door de control tower kunt u beter voldoen aan de steeds hogere service-eisen van klanten


Het verschil tussen 3PL en 4PL

De 3PL is een organisatie die gericht is op het uitvoeren van logistiek. Een 4PL dienstverlener heeft in deze vergelijking geen direct contact met de logistiek en heeft een meer adviserende en aansturende rol. Door het verschil tussen uitvoeren en aansturen wordt de 3PL ook meer gezien als een operationeel verlengstuk. De 4PL levert middels analyses, rapportages en voorstellen meer tactische en strategische informatie. Deze informatie maakt het optimaliseren van de supply chain mogelijk. Een 3PL heeft door zijn operationele karakter het voordeel dat sneller kan worden ingespeeld op hele specifieke klantvragen.


Wat zijn 1PL,2PL,3PL en 4PL?

 • 1PL; Een vervoerder met een specialisme op een bepaald gebied of manier van vervoeren. Kan ook een onderdeel zijn van een verladende organisatie.
 • 2PL; Is ook een vervoerder, maar met een specialisme op een groter gebied. De 2PL is geen onderdeel van een verlader en wordt vaak ingekocht op basis van een contract.
 • 3PL; Logistiek dienstverlener die naast het vervoeren ook de warehousing verzorgd. Door een integratie met de werkwijze van de klant wordt er klant specifiek gewerkt op een langer contract.
 • 4PL; Beschikt niet over eigen transport en warehouse materieel. De 4PL wordt ingekocht op lange termijn om de efficiency van de totale logistiek te verbeteren.

Wanneer 3PL of 4PL inzetten?

Als u op zoek bent naar logistieke oplossingen op korte termijn kunt u het beste een 3PL inschakelen. Door uw logistiek uit te besteden kunt u intern veel tijd en geld besparen. Daarnaast hoeft u geen geld meer uit te geven aan warehouse of transport materieel. Het inzetten van een 3PL heeft verder als voordeel dat uw logistieke handelingen worden uitgevoerd door personeel met een logistieke achtergrond.

Het inzetten van een 3PL heeft als nadeel dat u de controle over uw logistiek niet meer heeft. U wordt daardoor afhankelijk van de prestaties van uw dienstverlener. Innoveren zal daarom ook lastiger zijn. Uw 3PL dienstverlener is namelijk niet volledig afhankelijk van uw organisatie en zal daarom niet direct gaan investeren als voor de eigen organisatie direct voordeel is.

Wanneer u geen inzicht meer heeft in uw logistiek en sterk afhankelijk bent van 2 of 3PL dan is het inzetten van een 4PL de oplossing. Door het centraal bundelen van alle informatie kunnen de geschikte vervoerders worden geselecteerd. Beschikbaar maken van uw logistieke informatie heeft bovendien als voordeel dat de 4PL u zal assisteren en adviseren bij het ontwikkelen van uw supply chain.

Bij het gebruik van een 4PL kan het gevoel ontstaan dat alle grip verminderd. Uw dienstverlener verzorgt namens u de logistiek. U behoud overzicht door het gebruik van KPI dashboards. Gevoel van grip verliezen is hierdoor niet correct omdat u juist meer inzicht heeft dan ooit tevoren.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Om bij u zelf na te gaan of een 3PL of 4PL moet inzetten hebben we een aantal vragen opgesteld.

 • Kan ik snel van vervoerder wisselen?
 • Wat zijn mijn logistieke kosten per traject, product en klant?
 • Is het inzetten van andere modaliteiten op korte termijn een optie?
 • Beschik ik over de mogelijkheid om goederen van vestigingen te bundelen?
 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan het selecteren van vervoerders?
 • Zijn mijn logistieke contracten in lijn met de klant wensen?
 • Heb ik altijd en op tijd de juiste status informatie?

Heeft u moeite om de bovenstaande vragen te beantwoorden of is het antwoord vaak nee? Dan helpen wij u graag verder.

Bronnen: Link & Link