Berichten

Derk Klaver Lodewijk Hermans Grou Aquaduct

Interchains innoveert transportwereld

Al die losse Excelbestandjes met verschillende transporttarieven. Heel handig en overzichtelijk is het niet. Dat moest toch anders kunnen dacht Derk Klaver. En het kan ook anders. Derk Klaver en Lodewijk Hermans van Interchains bedachten de Logistics Calculator.

De calculator helpt verladers en transporteurs beter inzicht te krijgen in de verschillende tarieven zodat het gemakkelijker wordt te vergelijken en te kiezen voor de juiste partner. De calculator maakt het mogelijk te vergelijken op basis van de prijs voor de rit, maar bijvoorbeeld ook op het ophaal- en aflevermoment, of de rating van de service van de transporteur.

Klaver begon met Interchains na zijn afstudeeropdracht aan Windesheim, waarin hij een analyse maakte van de softwaremogelijkheden rondom control towers. De Calculator is eigenlijk een losse module die uit te breiden is naar meer en uiteindelijk ook onderdeel kan zijn van een complete Logistics Control Tower die wordt aangeboden door Interchains. Samen met klanten zorgt Interchains dan dat alle relevante data wordt verzameld in een cloud database. De Control Tower voorziet de keten op tijd van de juiste informatie omtrent transporten, om deze vervolgens te kunnen monitoren, sturen en evalueren.

Hermans: “We denken graag met bedrijven mee over ICT-innovaties op gebied van logistieke processen. Derk en ik vinden het belangrijk dat de data die bij ons binnenkomt alleen klantspecifiek wordt gebruikt. Met Interchains verkopen we geen data door en besteden niets uit aan andere landen. We doen het werk zelf en spreken dezelfde taal als onze klanten. Dat is tegenwoordig niet altijd vanzelfsprekend.”

Kick

Klaver begon ongeveer twee jaar geleden met Interchains en Hermans kwam het team enige tijd later versterken. Klaver: “Ik vind het mooi om voor de klant bezig te zijn en Lodewijk is er goed in om contacten te leggen met nieuwe klanten. We willen allebei graag ondernemen, maar hebben zo onze eigen specialismen. Het geeft echt een kick om iets wat eerst alleen een idee was, nu in de praktijk in een groeiend bedrijf te zien.”

“Ons doel is natuurlijk om verder te groeien”, geeft Hermans aan. “Als we meer klanten hebben, kunnen we onze service ook uitbreiden en verbeteren. Ondernemingen zouden dan bijvoorbeeld op basis van de gegevens die inzichtelijk worden vanuit de Control Tower collectief kunnen inkopen om uitgaven in te dammen. Ook komen er dan mogelijkheden om leegrijden van vrachtwagens tegen te gaan doordat bedrijven die van onze diensten gebruik maken wagenladingen kunnen combineren. Zo is er minder CO² uitstoot en is het voor bedrijven mogelijk kosten te besparen. We zijn nog lang niet klaar met de uitdagingen en de mogelijkheden die Interchains te bieden heeft.”

Bron: Interchains innoveert transportwereld

Derk Klaver Lodewijk Hermans Interchains foto

Interchains Logistic Control Tower Logistiek Management Vereenvoudigd

Interchains bestaat nog maar twee jaar, maar Derk Klaver en Lodewijk Hermans, oprichters van het bedrijf, zien een enorme interesse van verladers op zich afkomen.

„Mijn afstudeeronderzoek voor de studie Logistic Management gaf me de mogelijkheid om ‘from scratch’ na te denken over logistiek. Als we het nu zouden moeten implementeren, hoe zou het er dan uit moeten komen te zien.”

„Bij bestaande logistieke bedrijfsvoering kun je niet volledig opnieuw starten. Dan is er een logistieke structuur die mede is gedicteerd door de ontwikkelingen van de laatste jaren”, zegt Derk. „Daar hebben we dus ook iets voor bedacht.”

Interchains heeft een volledig systeem dat zij zien als de meest efficiënte wijze van logistiek management. Daarnaast hebben ze een rekentool bedacht om elke logistieke planning te vereenvoudigen en te versnellen.

De Control Tower maakt de ingewikkelde logistieke planning eenvoudig

„Logistiek is niet meer iets wat je er even bij kunt doen. Kijk alleen naar het aanbod van vervoerders en vervoersmiddelen. Iedere logistieke medewerker weet dat alleen het doorspitten van offertes al een tijdrovende bezigheid is. De modellen zijn niet eenduidig en bijkomende kosten moeilijk te doorgronden”, zegt Lodewijk. „Vervolgens moet er vaak met verschillende transporteurs afspraken worden gemaakt en
verschillende facturen worden ingeboekt. Dat is arbeidsintensief.”

Wat was nu de beste vervoerder voor ons; de Control Tower heeft de gegevens op een rij

„Dan wil je na een aantal transporten ook graag een goede evaluatie; niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. Wat ging er mis, waren er extra kosten? Voor grote volumes, grote frequenties ontbreekt vaak het overzicht.” „Ons systeem heeft een eenvoudige oplossing voor al die vraagstukken. Het analyseert de offertes en laat, het belangrijkste, de eindprijs zien. Er kan vanuit ons systeem direct geboekt en eenvoudig geadministreerd worden. Bovendien geeft onze Control Tower de mogelijkheid tot een evaluatie van verschillende transporteurs gebaseerd op harde feiten, die deels automatisch gegenereerd worden. Op die manier kan een weloverwogen keuze gemaakt worden bij volgende verzendingen. Dat kan ergernissen voorkomen en geld besparen.”

De handige rekenhulp bij offertes

Voor verladers die alleen hulp willen bij het snel doorgronden van de verschillende offertes heeft Interchains de Calculator. De offertes worden geanalyseerd en teruggebracht tot wat er echt toe doet: het daadwerkelijke bedrag. „Voor het uitpluizen van offertes ben je gauw een uur tot anderhalf bezig. Met ons systeem stuur je het op en je krijgt het totaalbedrag zonder verborgen kosten.”

„Privacy is gewaarborgd. Gegevens worden niet gedeeld met derden. Ook de servers staan in Nederland. Integriteit staat boven aan onze lijst.”

 

Gepubliceerd op 13-02-2019 via Noordz

4PL, 3PL, Control Tower

4PL: De slimme 3PL coördinator op afstand

Fourth party logistics (4PL) blijft vaak een onbegrepen concept, terwijl third party logistics (3PL) bij iedere logistiekeling bekend is. In dit artikel wordt uitgelegd wat het verschil is tussen 3PL en 4PL.

Third party logistics

Vroeger, toen veel bedrijven nog over een eigen wagenpark beschikten, werd alles rechtstreeks bij de klant bezorgd. Door de komst van onder andere het internet is het gemakkelijker geworden om producten overal en nergens te kopen. Vergroting van het afzetgebied heeft als gevolg dat de concurrentie heviger is geworden. Concurreren op prijs, kwaliteit en service is vandaag de dag steeds belangrijker. Intern verschuift hierdoor de focus naar het product en blijft er geen tijd meer over voor het organiseren van transport.

Logistieke bedrijven spelen hier op in door een compleet logistiek concept aan te bieden. Middels service level agreements (SLA) en standard operating procedures (SOP) werkt de 3PL op de manier zoals de klant het wenst. Om de klant continue de gewenste service te leveren, op het gebied van warehousing en transport, wordt er gezocht naar nieuwe manieren om de betrouwbaarheid en flexibiliteit te verhogen. Besparen op logistieke kosten heeft hierbij minder prioriteit.

Lead logistics provider

Naast bedrijven die doen vervoeren en opslaan zijn er ook nog 3PL dienstverleners die geen eigen materieel hebben. Deze bedrijven worden ook wel lead logistics providers (LLP) genoemd, ook wel 3PL+. LLP’s  zijn gespecialiseerd in een bepaald soort goederen. Dit specialisme stelt ze in staat groot volume op te bouwen waardoor de bijkomende kosten laag blijven. Nadeel van een lead logistics provider is de sterke afhankelijkheid van hun netwerk.

Fourth party logistics

Verkrijgen van inzicht in processen en verstoringen is lastiger geworden door dat organisaties wereldwijd zijn gaan opereren. Het gebrek aan één centraal systeem binnen organisaties wordt het transport vaak door iedere vesteging zelfstandig geregeld. Kosten lopen op en snelheid van verandering wordt vertraagd.

Om bedrijven, met complexe stromen, te ondersteunen zijn rond 2000 de eerste 4PL organisaties opgericht. Deze bedrijven hebben geen eigen materieel, maar richten zich op het leveren van tools en systemen om complexe stromen weer inzichtelijk te maken. Een van de belangrijke eigenschappen van deze dienstverleners is dat ze niet afhankelijk en verbonden zijn aan een bepaald soort product of land. Door een grote mate van kennis is de 4PL in staat om alle soorten vervoer te organiseren, evalueren en optimaliseren. Kosten kunnen worden verlaagd door consequent de juiste stappen uit te voeren en een goede ICT infrastructuur.


4PL Tools: Logistieke Control Tower

De 4PL oplossing is de Logistieke Control Tower, het centrale regiecentrum voor uw supply chain.

De voordelen van een control tower zijn:

 • Kleinere investeringen in supply-chainsystemen
 • Totale logistieke zorgen uit handen
 • Betaling per opdracht/aanvraag
 • Grotere efficiëntie door optimale routing en vervoersaanbod
 • Niet meer afhankelijk van meerdere logistieke dienstverleners
 • Door de control tower kunt u beter voldoen aan de steeds hogere service-eisen van klanten


Het verschil tussen 3PL en 4PL

De 3PL is een organisatie die gericht is op het uitvoeren van logistiek. Een 4PL dienstverlener heeft in deze vergelijking geen direct contact met de logistiek en heeft een meer adviserende en aansturende rol. Door het verschil tussen uitvoeren en aansturen wordt de 3PL ook meer gezien als een operationeel verlengstuk. De 4PL levert middels analyses, rapportages en voorstellen meer tactische en strategische informatie. Deze informatie maakt het optimaliseren van de supply chain mogelijk. Een 3PL heeft door zijn operationele karakter het voordeel dat sneller kan worden ingespeeld op hele specifieke klantvragen.


Wat zijn 1PL,2PL,3PL en 4PL?

 • 1PL; Een vervoerder met een specialisme op een bepaald gebied of manier van vervoeren. Kan ook een onderdeel zijn van een verladende organisatie.
 • 2PL; Is ook een vervoerder, maar met een specialisme op een groter gebied. De 2PL is geen onderdeel van een verlader en wordt vaak ingekocht op basis van een contract.
 • 3PL; Logistiek dienstverlener die naast het vervoeren ook de warehousing verzorgd. Door een integratie met de werkwijze van de klant wordt er klant specifiek gewerkt op een langer contract.
 • 4PL; Beschikt niet over eigen transport en warehouse materieel. De 4PL wordt ingekocht op lange termijn om de efficiency van de totale logistiek te verbeteren.

Wanneer 3PL of 4PL inzetten?

Als u op zoek bent naar logistieke oplossingen op korte termijn kunt u het beste een 3PL inschakelen. Door uw logistiek uit te besteden kunt u intern veel tijd en geld besparen. Daarnaast hoeft u geen geld meer uit te geven aan warehouse of transport materieel. Het inzetten van een 3PL heeft verder als voordeel dat uw logistieke handelingen worden uitgevoerd door personeel met een logistieke achtergrond.

Het inzetten van een 3PL heeft als nadeel dat u de controle over uw logistiek niet meer heeft. U wordt daardoor afhankelijk van de prestaties van uw dienstverlener. Innoveren zal daarom ook lastiger zijn. Uw 3PL dienstverlener is namelijk niet volledig afhankelijk van uw organisatie en zal daarom niet direct gaan investeren als voor de eigen organisatie direct voordeel is.

Wanneer u geen inzicht meer heeft in uw logistiek en sterk afhankelijk bent van 2 of 3PL dan is het inzetten van een 4PL de oplossing. Door het centraal bundelen van alle informatie kunnen de geschikte vervoerders worden geselecteerd. Beschikbaar maken van uw logistieke informatie heeft bovendien als voordeel dat de 4PL u zal assisteren en adviseren bij het ontwikkelen van uw supply chain.

Bij het gebruik van een 4PL kan het gevoel ontstaan dat alle grip verminderd. Uw dienstverlener verzorgt namens u de logistiek. U behoud overzicht door het gebruik van KPI dashboards. Gevoel van grip verliezen is hierdoor niet correct omdat u juist meer inzicht heeft dan ooit tevoren.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Om bij u zelf na te gaan of een 3PL of 4PL moet inzetten hebben we een aantal vragen opgesteld.

 • Kan ik snel van vervoerder wisselen?
 • Wat zijn mijn logistieke kosten per traject, product en klant?
 • Is het inzetten van andere modaliteiten op korte termijn een optie?
 • Beschik ik over de mogelijkheid om goederen van vestigingen te bundelen?
 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan het selecteren van vervoerders?
 • Zijn mijn logistieke contracten in lijn met de klant wensen?
 • Heb ik altijd en op tijd de juiste status informatie?

Heeft u moeite om de bovenstaande vragen te beantwoorden of is het antwoord vaak nee? Dan helpen wij u graag verder.

Bronnen: Link & Link

Interchange of roads by night

Whitepaper: De Logistics Control Tower

Tegenwoordig doen we bijna alles online, van het doen van boodschappen, het boeken van een vakantie of het contact houden met onze familie. Waarom wordt dan bijna al het transport nog geregeld per telefoon, e-mail en zelfs nog de fax?

Vele supply chains zijn de afgelopen jaren complexer geworden door het gebruik van het internet. Consumenten kunnen rechtstreeks uw voorraad bekijken en vandaag besteld is morgen in huis. De communicatie die hierbij hoort gebeurt meestal via vele mails en op zich zelf staande systeem. Om toch overzicht te houden maken veel bedrijven gebruik van lange en onoverzichtelijke excel sheets. Het nadeel van deze sheets is dat ze nooit up-to-date zijn en ook niet te gebruiken zijn binnen uw wms of tms systeem.

U probeert overzicht te houden over uw supply chain via dashboards die worden samengesteld op basis van gegevens die aanwezig zijn binnen uw systeem. Maar wie zegt dat deze gegevens altijd matchen met de gegevens van uw klanten en leveranciers? Sturing en samenwerken blijft hierdoor een lastig punt. Vooral om gezamenlijk de voordelen ervan te zien als u niet over dezelfde data beschikt.

Overzicht in uw informatiestromen

Om echt inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden voor samenwerken en optimaliseren zult u over dezelfde data moeten beschikken als uw ketenpartners. Interchains kan u hierbij helpen door het aanbieden van de neutrale en online Logistics Control Tower.

Om u op weg te helpen hebben we de whitepaper “De Logistics Control Tower” opgesteld.

Interchains helpt u graag bij het overzichtelijk maken van uw supply chain, neem hiervoor vrijblijvend contact op.


Download de Whitepaper

Control Tower voor delen logistieke data

Logistieke data gebruiken om uw supply chain te verbeteren

Het delen van logistieke data is belangrijk voor de keten. De stap naar het delen van data is niet eenvoudig. Met de Control Tower maken we het delen van logistieke data mogelijk. In dit artikel geven we u inzicht in de mogelijkheden van dit concept.

De concurrentie binnen de logistieke sector is hoog. Innovatieve ideeën en concepten zijn nodig om de concurrentie voor te blijven. Het delen van logistieke data binnen uw keten is hierbij een cruciale factor.

Wat is een Control Tower?

De Control Tower is een logistiek platform dat ontwikkeld is om grote hoeveelheden data om te zetten naar bruikbare informatie.

Door het toevoegen van een laag boven uw supply chain bent u in staat om de keten te overzien. Het beheersen van goederen, informatie en geldstromen wordt hierdoor centraal geregeld. De Control Tower verzorgt de verspreiding van informatie en de verzameling van data. Door deze verzameling heeft u inzicht in uw processen en weten uw partners wat ze horen te doen. Door het combineren van verschillende data bronnen uit uw keten wordt het mogelijk om:

 • Inzicht krijgen in huidige processen;
 • Scenario’s opstellen voor de toekomst;
 • Oplossingen bedenken voor verstoringen;
 • Samenwerkingen opzetten binnen en tussen supply chains.
  het control tower proces zorgt er voor dat data wordt omgezet naar informatie

“De Control Tower kan het beste worden gezien als centrale verzamelbak van alle logistieke opdrachten.”


Waarom een Control Tower?

Zonder Control Tower heeft u een systeem nodig dat koppelingen heeft met alle systemen binnen de keten. De vraag hierbij is wie de eigenaar van de data is en wat de meest recente versie is.

De Control Tower kan het beste worden gezien als centrale verzamelbak van alle logistieke opdrachten vanuit uw organisatie. Door het centrale systeem is de Control Tower “eigenaar” van de data en ook de enige bron. U bent hierdoor verzekerd dat de data in goede handen is en altijd up-to-date is.


Wat levert de control tower op voor verladers?

 • Real time inzicht in de transportketen. Logistieke data van uw organisatie zijn beschikbaar in een afgeschermde omgeving en tot in detail te filteren.
 • Facturenbundeling is mogelijk door overzichtelijke verzamelfacturen via de portal.
 • Zorgen uit handen. Als logistiek specialist ondersteunt en adviseert Interchains bij het selecteren en tenderen van uw transporteurs. Wij kunnen de prijs-kwaliteitvergelijking uit handen nemen. Ook zorgen we voor alle documentatie.
 • Kostenverlaging. Interchains brengt vraag en aanbod online samen. Door de mogelijkheid transporten te bundelen, zijn grotere volumes en scherpe prijzen mogelijk.
 • Snel bijsturen tijdens problemen. Vertraging of andere calamiteiten zijn zichtbaar in de portal. Interchains vindt een oplossing zonder dat u daar tijd aan besteedt.


 

Waaruit bestaat een Control Tower?

De Control Tower bestaat uit software, processen, personeel en heel veel informatie. Het systeem en de logistieke processen zijn zo ingericht dat er snel en gepast wordt ingespeeld op veranderingen gedurende het transport. Door het gebruik van netwerk analyses wordt er altijd een passende oplossing gevonden voor elk transport de beste oplossing gevonden. Dit heeft als gevolg dat de logistieke kosten worden verlaagd door het beter benutten van capaciteit. Daarnaast wordt uw service verbeterd door het inzetten van geschikte transporteurs en modaliteiten..

Interchains geeft u overzicht van uw logistieke netwerk

Wanneer is een Control Tower interessant?

Om de voordelen te ervaren hoeft u geen wereldwijde logistieke stromen te hebben. Het gebruik kan interessant zijn als u te maken heeft met:

 • Een grote afhankelijkheid van logistieke dienstverleners;
 • Het vergelijken en selecteren van transporteurs veel tijd in beslag neemt;
 • Export en transport zijn een deeltaak binnen uw organisatie;
 • Het dagelijks blussen van brandjes door het ontbreken van informatie;
 • Uw transportactiviteiten worden beïnvloed door veel verschillende klantwensen

“Door het verzamelen van data heeft u inzicht in uw processen en weten uw partners wat ze horen te doen”


Wat zijn de voordelen van een Control Tower?

De Control Tower verzameld grote hoeveelheden real-time data. Door het verklaren van deze data naar informatie wordt er een eenduidige blik gegeven over de positie van goederen, kosten en informatie. Deze verklaringen maken het mogelijk om logistieke beslissingen te onderbouwen en op basis van historische data een analyse te maken over de mogelijke uitkomst.

Samengevat heeft het gebruik van de Control Tower de volgende voordelen:

 • Real time inzicht in de transportketen;
 • Uw logistiek georganiseerd volgens vaste processen;
 • Eenduidige en efficiënter delen van informatie;
 • Snel kunnen reageren op omstandigheden;
 • Verlaging van uw logistieke kosten;
 • Verbeterde samenwerking binnen uw supply chain.

 

Dashboard Interchains Logistics Control Tower

Interchains en Adaption ontwikkelen control tower functie

Startup Interchains en Adaption IT werken samen aan een logistieke control tower functionaliteit binnen het bestaande systeem van Adaption: Logistics Cloud Suite. Op basis van deze standaard cloud oplossing gaat Interchains de spil vormen in het spel van transport vraag en aanbod. De handtekening voor de samenwerking werd gezet tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek.

Beide bedrijven werken nauw samen om te komen tot een aantrekkelijke functionaliteit voor bedrijven die geen rompslomp willen rondom de aanvraag en afhandeling van transporten. Gaandeweg het proces zijn de wensen en ideeën van Interchains gecombineerd met de (markt)kennis en ervaring van Adaption in vergelijkbare processen en projecten. De echte uitdaging lag in het definiëren en concreet maken van de feitelijke control tower. Dit begrip kent vele vormen van uitleg, maar is volgens Adaption in de basis een traffic control center met complex dataverkeer.

Laagdrempelig

Derk Klaver is mede-oprichter van Interchains. Hij begon zijn onderneming vanuit zijn afstudeeropdracht aan Windesheim waarin hij een analyse maakte van de software mogelijkheden rondom control towers. Voor het concrete succes van Interchains is een betrouwbare kern, die zorgt voor een gegevensuitwisseling, essentieel. Om de propositie aansprekend te maken voor potentiële klanten is ook een intuïtieve en laagdrempelige user interface belangrijk. Daarbij moet de oplossing op ieder device beschikbaar zijn. Tenslotte is het ook belangrijk dat ontwikkelingen en aanpassingen snel en eenvoudig gerealiseerd kunnen worden, ook om direct in te kunnen spelen op (veranderende) wensen van klanten. Interchains zocht en vond de combinatie van al deze elementen in de samenwerking met Adaption.

“Adaption biedt voor ons de juiste software dat in de basis al in hun bestaande oplossing zit”, aldus Klaver. “We hebben hieraan een aantal functies toegevoegd en dat vormt de control tower. Wij zijn de spil tussen vervoerder en opdrachtgever en verzorgen de onafhankelijke matchmaking tussen de partijen. De klant logt in op het portaal van Adaption en schiet een transportorder in. Wij matchen dit met de juiste transporteur en doen de volledige afhandeling.”

Veilig data delen

Interchains legt een pool aan met vervoerders en tarieven en werkt volgens een fee per opdracht. Ze staan voor een eerlijke prijs voor de transporteur en werken niet met voorkeurstransporteurs. De data blijft binnen dezelfde veilige omgeving. De informatie wordt alleen gedeeld met partijen die er echt belang bij hebben, dus niet tussen vervoerders onderling.

In december is de release van Adaption waarin de control tower functionaliteit zit. Begin 2018 verwachten de bedrijven live te kunnen gaan met de eerste klanten.

Adaption is te vinden op de beurs ICT & Logistiek in hal 3 stand B097

Bron: Logistiek.nl