Berichten

Interchange of roads by night

Whitepaper: De Logistics Control Tower

Tegenwoordig doen we bijna alles online, van het doen van boodschappen, het boeken van een vakantie of het contact houden met onze familie. Waarom wordt dan bijna al het transport nog geregeld per telefoon, e-mail en zelfs nog de fax?

Vele supply chains zijn de afgelopen jaren complexer geworden door het gebruik van het internet. Consumenten kunnen rechtstreeks uw voorraad bekijken en vandaag besteld is morgen in huis. De communicatie die hierbij hoort gebeurt meestal via vele mails en op zich zelf staande systeem. Om toch overzicht te houden maken veel bedrijven gebruik van lange en onoverzichtelijke excel sheets. Het nadeel van deze sheets is dat ze nooit up-to-date zijn en ook niet te gebruiken zijn binnen uw wms of tms systeem.

U probeert overzicht te houden over uw supply chain via dashboards die worden samengesteld op basis van gegevens die aanwezig zijn binnen uw systeem. Maar wie zegt dat deze gegevens altijd matchen met de gegevens van uw klanten en leveranciers? Sturing en samenwerken blijft hierdoor een lastig punt. Vooral om gezamenlijk de voordelen ervan te zien als u niet over dezelfde data beschikt.

Overzicht in uw informatiestromen

Om echt inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden voor samenwerken en optimaliseren zult u over dezelfde data moeten beschikken als uw ketenpartners. Interchains kan u hierbij helpen door het aanbieden van de neutrale en online Logistics Control Tower.

Om u op weg te helpen hebben we de whitepaper “De Logistics Control Tower” opgesteld.

Interchains helpt u graag bij het overzichtelijk maken van uw supply chain, neem hiervoor vrijblijvend contact op.


Download de Whitepaper

Control Tower voor delen logistieke data

Logistieke data gebruiken om uw supply chain te verbeteren

Het delen van logistieke data is belangrijk voor de keten. De stap naar het delen van data is niet eenvoudig. Met de Control Tower maken we het delen van logistieke data mogelijk. In dit artikel geven we u inzicht in de mogelijkheden van dit concept.

De concurrentie binnen de logistieke sector is hoog. Innovatieve ideeën en concepten zijn nodig om de concurrentie voor te blijven. Het delen van logistieke data binnen uw keten is hierbij een cruciale factor.

Wat is een Control Tower?

De Control Tower is een logistiek platform dat ontwikkeld is om grote hoeveelheden data om te zetten naar bruikbare informatie.

Door het toevoegen van een laag boven uw supply chain bent u in staat om de keten te overzien. Het beheersen van goederen, informatie en geldstromen wordt hierdoor centraal geregeld. De Control Tower verzorgt de verspreiding van informatie en de verzameling van data. Door deze verzameling heeft u inzicht in uw processen en weten uw partners wat ze horen te doen. Door het combineren van verschillende data bronnen uit uw keten wordt het mogelijk om:

 • Inzicht krijgen in huidige processen;
 • Scenario’s opstellen voor de toekomst;
 • Oplossingen bedenken voor verstoringen;
 • Samenwerkingen opzetten binnen en tussen supply chains.
  het control tower proces zorgt er voor dat data wordt omgezet naar informatie

“De Control Tower kan het beste worden gezien als centrale verzamelbak van alle logistieke opdrachten.”


Waarom een Control Tower?

Zonder Control Tower heeft u een systeem nodig dat koppelingen heeft met alle systemen binnen de keten. De vraag hierbij is wie de eigenaar van de data is en wat de meest recente versie is.

De Control Tower kan het beste worden gezien als centrale verzamelbak van alle logistieke opdrachten vanuit uw organisatie. Door het centrale systeem is de Control Tower “eigenaar” van de data en ook de enige bron. U bent hierdoor verzekerd dat de data in goede handen is en altijd up-to-date is.


Wat levert de control tower op voor verladers?

 • Real time inzicht in de transportketen. Logistieke data van uw organisatie zijn beschikbaar in een afgeschermde omgeving en tot in detail te filteren.
 • Facturenbundeling is mogelijk door overzichtelijke verzamelfacturen via de portal.
 • Zorgen uit handen. Als logistiek specialist ondersteunt en adviseert Interchains bij het selecteren en tenderen van uw transporteurs. Wij kunnen de prijs-kwaliteitvergelijking uit handen nemen. Ook zorgen we voor alle documentatie.
 • Kostenverlaging. Interchains brengt vraag en aanbod online samen. Door de mogelijkheid transporten te bundelen, zijn grotere volumes en scherpe prijzen mogelijk.
 • Snel bijsturen tijdens problemen. Vertraging of andere calamiteiten zijn zichtbaar in de portal. Interchains vindt een oplossing zonder dat u daar tijd aan besteedt.


 

Waaruit bestaat een Control Tower?

De Control Tower bestaat uit software, processen, personeel en heel veel informatie. Het systeem en de logistieke processen zijn zo ingericht dat er snel en gepast wordt ingespeeld op veranderingen gedurende het transport. Door het gebruik van netwerk analyses wordt er altijd een passende oplossing gevonden voor elk transport de beste oplossing gevonden. Dit heeft als gevolg dat de logistieke kosten worden verlaagd door het beter benutten van capaciteit. Daarnaast wordt uw service verbeterd door het inzetten van geschikte transporteurs en modaliteiten..

Interchains geeft u overzicht van uw logistieke netwerk

Wanneer is een Control Tower interessant?

Om de voordelen te ervaren hoeft u geen wereldwijde logistieke stromen te hebben. Het gebruik kan interessant zijn als u te maken heeft met:

 • Een grote afhankelijkheid van logistieke dienstverleners;
 • Het vergelijken en selecteren van transporteurs veel tijd in beslag neemt;
 • Export en transport zijn een deeltaak binnen uw organisatie;
 • Het dagelijks blussen van brandjes door het ontbreken van informatie;
 • Uw transportactiviteiten worden beïnvloed door veel verschillende klantwensen

“Door het verzamelen van data heeft u inzicht in uw processen en weten uw partners wat ze horen te doen”


Wat zijn de voordelen van een Control Tower?

De Control Tower verzameld grote hoeveelheden real-time data. Door het verklaren van deze data naar informatie wordt er een eenduidige blik gegeven over de positie van goederen, kosten en informatie. Deze verklaringen maken het mogelijk om logistieke beslissingen te onderbouwen en op basis van historische data een analyse te maken over de mogelijke uitkomst.

Samengevat heeft het gebruik van de Control Tower de volgende voordelen:

 • Real time inzicht in de transportketen;
 • Uw logistiek georganiseerd volgens vaste processen;
 • Eenduidige en efficiënter delen van informatie;
 • Snel kunnen reageren op omstandigheden;
 • Verlaging van uw logistieke kosten;
 • Verbeterde samenwerking binnen uw supply chain.

 

Dashboard Interchains Logistics Control Tower

Interchains en Adaption ontwikkelen control tower functie

Startup Interchains en Adaption IT werken samen aan een logistieke control tower functionaliteit binnen het bestaande systeem van Adaption: Logistics Cloud Suite. Op basis van deze standaard cloud oplossing gaat Interchains de spil vormen in het spel van transport vraag en aanbod. De handtekening voor de samenwerking werd gezet tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek.

Beide bedrijven werken nauw samen om te komen tot een aantrekkelijke functionaliteit voor bedrijven die geen rompslomp willen rondom de aanvraag en afhandeling van transporten. Gaandeweg het proces zijn de wensen en ideeën van Interchains gecombineerd met de (markt)kennis en ervaring van Adaption in vergelijkbare processen en projecten. De echte uitdaging lag in het definiëren en concreet maken van de feitelijke control tower. Dit begrip kent vele vormen van uitleg, maar is volgens Adaption in de basis een traffic control center met complex dataverkeer.

Laagdrempelig

Derk Klaver is mede-oprichter van Interchains. Hij begon zijn onderneming vanuit zijn afstudeeropdracht aan Windesheim waarin hij een analyse maakte van de software mogelijkheden rondom control towers. Voor het concrete succes van Interchains is een betrouwbare kern, die zorgt voor een gegevensuitwisseling, essentieel. Om de propositie aansprekend te maken voor potentiële klanten is ook een intuïtieve en laagdrempelige user interface belangrijk. Daarbij moet de oplossing op ieder device beschikbaar zijn. Tenslotte is het ook belangrijk dat ontwikkelingen en aanpassingen snel en eenvoudig gerealiseerd kunnen worden, ook om direct in te kunnen spelen op (veranderende) wensen van klanten. Interchains zocht en vond de combinatie van al deze elementen in de samenwerking met Adaption.

“Adaption biedt voor ons de juiste software dat in de basis al in hun bestaande oplossing zit”, aldus Klaver. “We hebben hieraan een aantal functies toegevoegd en dat vormt de control tower. Wij zijn de spil tussen vervoerder en opdrachtgever en verzorgen de onafhankelijke matchmaking tussen de partijen. De klant logt in op het portaal van Adaption en schiet een transportorder in. Wij matchen dit met de juiste transporteur en doen de volledige afhandeling.”

Veilig data delen

Interchains legt een pool aan met vervoerders en tarieven en werkt volgens een fee per opdracht. Ze staan voor een eerlijke prijs voor de transporteur en werken niet met voorkeurstransporteurs. De data blijft binnen dezelfde veilige omgeving. De informatie wordt alleen gedeeld met partijen die er echt belang bij hebben, dus niet tussen vervoerders onderling.

In december is de release van Adaption waarin de control tower functionaliteit zit. Begin 2018 verwachten de bedrijven live te kunnen gaan met de eerste klanten.

Adaption is te vinden op de beurs ICT & Logistiek in hal 3 stand B097

Bron: Logistiek.nl

Interchains en Adaption ontwikkelen samenwerking

Adaption slaat handen ineen met Interchains

Van Supply Chain Control Tower tot een module voor het maken van offertes, Adaption biedt veel administratiesoftware om logistieke professionals te ontzorgen. Op ICT & Logistiek lanceert Adaption nieuwe veelbelovende samenwerkingen.

Zo heeft de software-aanbieder de handen in een geslagen met Interchains. Deze organisatie houdt zich bezig met het aansturen en optimaliseren van logistieke processen door het beschikbaar maken van bestaande logistieke data. Business Development Manager Pietwillem Overvoorde vertelt: “Interchains zal op basis van onze logistieke control tower functionaliteit de spil gaan vormen in het spel van vraag en aanbod tussen diverse partijen. Wat dit bijzonder maakt is dat wij samen met hen intensief zijn opgetrokken en hebben samengewerkt in het ontwikkelen van hun plannen naar een concrete propositie. Daarmee was dit absoluut geen reguliere sales cycle maar een expliciet voorbeeld van partnership vanaf de eerste kennismaking.” Op de beurs zullen Adaption en Interchains officieel de handtekening zetten onder de overeenkomst. Overvoorde vertelt dat er nog meer overeenkomsten gesloten gaan worden, met bijzondere partijen. In een enkel geval betreft het de voortzetting van een succesvolle samenwerking, waarover Overvoorde nog niets kan zeggen. “Bezoekers die op 30 november bij onze stand langskomen, zullen het zeker meemaken”, belooft hij. “Al deze vormen van samenwerking zijn kenmerkend voor de rol die Adaption wil vervullen. Zowel wat betreft het keuze proces alsook wat betreft de concrete toegevoegde waarde voor het project en de klant en haar partners.”

Bron: TTM.nl